Jdi na obsah Jdi na menu

Výstavy psů a jak na ně

23. 8. 2010

Jak se na výstavu přihlásit a posléze připravit...

 

 

Jak se na výstavu přihlásit a posléze připravit

 

     Každá výstava je připravována minimálně s půlročním předstihem. Mezinárodní výstavy dokonce mnohem déle. Koncem kalendářního roku, případně začátkem nového vychází v každém kynologickém časopise plán výstav oblastních, národních, mezinárodních, speciálních a klubových. Některé časopisy (jako např. Pes, přítel člověka nebo Svět psů) uvádějí i plné znění kontaktních adres, na kterých je možno si vyžádat přihlášku na zvolenou výstavu. Vždy najdete soupis výstav na www.cmku.cz.

     Po pečlivém přečtení výstavní přihlášky sledujte zejména datum první uzávěrky, druhá bývá totiž výrazně dražší.

     Pozorně přihlášku vyplňte, ať splníte vše, co od vás pořadatel požaduje. Potom už čekejte, až vám přijde pořadatelem potvrzená přihláška, což bývá asi 14 dní před konáním výstavy. Přičemž oblastní výstavy většinou nebývají potvrzovány.

 

     Dříve než nějakou výstavu zvolíte, bude dobře si uvědomit, pro koho je která výstava vhodná. Začínáte-li s prvním pejskem a nemáte v tomto směru žádnou zkušenost, volte raději výstavy oblastní. Tento typ výstavy je jako stvořený pro začátečníky dvou- i čtyřnohé. Nebývá tam takový chaos a zmatek jako na výstavách vyššího typu. Lidí i psů je méně, a je proto více času i příležitostí ke sbírání zkušeností. Pejsek i majitel se seznámí s novým prostředím a výstavním rituálem, případně si ověří, zda jej nebo jeho rodinu bude i napříště těšit účast na podobné akci.

     Pokud se vám na výstavách zalíbilo, bude dalším vhodným krokem výstavní kariéry vašeho pejska účast na klubové výstavě plemene.  Tam zcela určitě narazíte na větší konkurenci soupeřů a objektivněji změříte kvality svého psa. V případě úspěchu, čímž je myšlena známka výborná nebo velmi dobrá, můžete pomýšlet na výstavy národní a mezinárodní.

     Na vyšších výstavách se již setkáte s ostřílenými borci na obou koncích vodítka, a proto nesmíte podlehnut zklamání z případného horšího umístění. Naopak musíte odkoukat od těch zkušených, co se dá a přizpůsobit tomu i předvádění psa v kruhu. Na nesprávné předvedení nás ostatně upozorní i rozhodčí, který psa posuzuje.

 

 

A co tedy musíte udělat, aby se pes:

a)   dobře předváděl

b)   dobře vypadal

 

     To za a) je trošku problém. Jsou psi, kteří to tzv. mají v sobě, předvádějí se rádi, tedy většinou i úspěšně. Takový pes mnohdy zastíní svým předvedením se i drobné nedostatky exteriéru. Máte-li takového psa, máte z poloviny vyhráno. Stačí mu jen vnutit nejvhodnější tempo chůze a naučit jej výstavnímu postoji.

Výstavní postoj! Je součástí posuzování a je nutné naučit psa klidně v kruhu stát se zvednutou hlavou, rovným hřbetem i končetinami, přičemž zadní končetina blíže k rozhodčímu by měla být nakročena poněkud vzad.

     Máte-li ovšem psa nedůvěřivého až plachého, bude mnohem obtížnější jej k výstavám připravit. Jsou i jedinci, kteří nejsou ani plaší, ani bázliví, ale stejně se dobře nepředvedou, protože je zajímá cokoliv jiného kromě toho, co se po nich požaduje.

     Plachého psa můžete trpělivým přístupem mnoho naučit. Je třeba vodit jej často na místa s větším ruchem a množstvím lidí, případně i psů. Využívejte každé vhodné situace k posilování jeho sebevědomí, to znamená, že jej vydatně chvalte všude tam, kde je nejistý, bezradný a bázlivý. Za všech okolností musíte být jeho útočištěm a oporou.

 

     Za b) je dáno, že pes ve výstavním kruhu musí dobře vypadat a musí odpovídat standardu plemene.

Exteriér psa je dán jednak neměnnými skutečnostmi, jako jsou formát těla, tvar hlavy, barva oka, postoj končetin a podobně – s tím nic nenaděláme. Co můžeme ovlivnit je kvalita srsti. V první řadě hraje důležitou roli výživa, která by měla být velmi kvalitní. Druhou složkou je úprava srsti, i psi, kteří se neupravují stříháním či trimováním potřebují určitou péči, jako je pročesávání a kartáčování. Pokud chcete svého psa vystavovat a nemáte s úpravou žádné zkušenosti, svěřte svého pejska do rukou zkušené střihačky či střihače v psích salónech. Ale pozor! Ne každý salón se specializuje na úpravu srsti všech plemen, většinou to ani není možné. Prověřte si proto jejich zkušenosti. Rádi vám jistě poradí i ve vašem klubu, kterému salónu můžete z hlediska plemene vašeho psa důvěřovat. Špatná úprava vás může umístit až na samý konec výstavního hodnocení.

 

     V neposlední řadě je důležitým spolučinitelem výstavního úspěchu vodítko.  Nejčastěji je v kruhu vidět tzv. předváděčka, což je vlastně tenoučká šňůrka fixovaná kolem krku, nejlépe v barvě vašeho pejska. Potom máte jistotu, že svého psa předvedete v plné kráse a že mu např. široký obojek nebude opticky zkracovat či prodlužovat krk. V žádném případě by nemělo být samonavíjecí.

     Nepodceňujte ani svoje oblečení. Pokud vystavujete tmavého psa v tmavých kalhotách, jeho rysy se ztrácí na pozadí, které tvoří právě vaše kalhoty – volte kontrast.

     Nikdy neztrácejte svého psa ve výstavním kruhu z očí, jistěže si musíte hlídat, jaké pokyny vám dává rozhodčí, ale nezapomeňte sledovat svého psa, jinak se může stát, že zatímco vy úhledně obíháte kruh, váš pes jede za vámi po zádech jako pytel písku.

     Pes musí být na předváděcí postoj navyklý. V kruhu se pohybujte dle pokynů rozhodčích a psa veďte v levé ruce. Cloumání vodítkem není pěkné ani vhodné na žádném konci vodítka.

 

Nezapomínejte!

- svého psa připravuje na výstavy již od štěňátka – kontakt s jinými psy, s davy lidí, výcvik chůze na vodítku, postoje, ochota nechat se upravovat

- při předvádění:

myslete hlavně na svého psa a jeho předvedení – sledujte ho

pes nesmí být unavený, žíznivý nebo špatně socializovaný

zvolte správnou rychlost – nejlépe klus

postoj při předvedení

výstavní vodítko a vaše vlastní oblečení

 

     Nemalá část úspěchu na výstavě spočívá i ve vaší určité strategii, jinak řečeno ve vystavovatelské taktice. Co to znamená?

     První možnost vystavit svého psa vzniká dnem jeho půlročních narozenin. Ve věku od 6 – 9 měsíců lze psa přihlásit do třídy dorostu. Nemusíte hledět na to, že je ,,samá noha, ucho a žádná srst“, nevadí ani to, když neobdrží  v této třídě žádný titul. Zato získáte neocenitelnou zkušenost prvního kontaktu se zcela typickým prostředím psích výstav.

     Od 9 – 18 měsíců můžete psa přihlásit do třídy mladých.  Rozumný vystavovatel dobře zváží, zda jeho pes vyzrál již v patnácti měsících do kategorie dospělých, nebo zda jej ponechá ještě tři měsíce ve třídě mladých.

     Po dovršení 15 měsíců je možné přihlásit každého psa do třídy otevřené.

     Ani dospělého psa však zkušený vystavovatel nepředvede na výstavě jen proto, že jej přihlásil a zaplatil výstavní poplatek. Rozumné je zhodnotit s náležitým nadhledem momentální kondici psa. Pokud pes před výstavou vylínal, nebo má jiné problémy zdravotní či jiné, není v žádném případě psa vhodné vystavovat. Každý vystavovaný jedinec se má předvést v té nejlepší formě, protože reprezentuje plemeno před veřejností.

 

     A na závěr jedna dobře míněná rada začátečníkům!

Každý pes velmi citlivě vnímá všechna vybočení ze zaběhnutých kolejí svého života. Sama cesta na výstavu je pro něj jistou změnou a je otázka, zda příjemnou. Je na vás, abyste vytvořili atmosféru co nejpřijatelnější vám i psovi. Jde-li vám o co nejlepší umístění, vyhněte se raději stresům z dlouhé cesty, neodmyslitelnému spěchu a nervozitě. Raději jeďte o den dříve, aby vše proběhlo v klidu. Pes vaši nervozitu intenzivně vnímá a chová se podle toho. Stesky, že pes doma vše perfektně umí a předvede to či ono, jsou marné. Především vy sami musíte svému psovi vytvářet klidné zázemí, aby mohl reagovat tak, jak je z domova naučen. Nepřiměřené, nervozitou vyhrocené povely situaci jenom zhoršují. S přibývajícím počtem absolvovaných výstav se stav upravuje a zklidňují se zpravidla majitel i pes.

 

 

Tituly a čekatelství na jednotlivých typech výstav

 

Oblastní výstava: vítěz třídy, nejhezčí veterán, Oblastní vítěz

Krajská výstava: vítěz třídy, nejhezčí veterán, Krajský vítěz

Klubová výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejhezčí veterán, Klubový vítěz, BOB

Speciální výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejhezčí veterán, Vítěz speciální výstavy, BOB

Národní výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejhezčí veterán, Národní vítěz (neurčují-li pozice jinak), BOB

Mezinárodní výstava: CAJC, CAC, r. CAC, nejhezčí veterán, CACIB, r. CACIB, BOB

 

Výstavní tituly, čekatelství a zkratky používané v kynologii

 

Vítěz třídy

- zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských

- na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní je výbornému  zadáváno v tomu určených třídách čekatelství šampionátu (ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, pracovní a mezitřídě, třídě vítězů – šampiónů CAC)

Nejhezčí veterán

- pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů

Oblastní vítěz

- zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů

Krajský vítěz

- zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů

Klubový vítěz

- podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, zpravidla se zadává nejlepšímu jedince – psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů

Vítěz speciální výstavy

- zadává se nejlepšímu jedinci – psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů

- (Pozor! Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na kterých se titul Národní vítěz nezadává. Vše je třeba ověřit podle propozic či se přímo zeptat na poradě rozhodčích!)

Vítěz plemene – BOB

- nezadává se na oblastních a krajských výstavách

- na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, výborných 1 tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen

- na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB

- pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z tříd veteránů

 

Čekatelství:

CAJC čekatelství šampionátu mladých

- může být zadáno výbornému 1 psovi i feně ve třídě mladých

- zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

CAC čekatelství českého šampionátu krásy

- může být zadáno výbornému 1 psovi i feně ve třídách mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů – šampiónů

- zadává se na výstavě klubové , speciální, národní, mezinárodní

r. CAC

- může být zadáno výbornému 2 psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC v mezitřídě, otevřené,                                           pracovní, vítězů šampiónů

- na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

CACIB čekatelství mezinárodního šampionátu krásy

- může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 – CAC z tříd mezitřídy, otevřené, pracovní a šampiónů

r. CACIB

- může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedince psovi i feně

- do této soutěže postupují výborní 2 – r. CAC ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 – CAC z ostatních tříd

     Ve všech třídách mimo třídy mino konkurenci je rozhodčí povinen stanovit pořadí prvních čtyř. Stanovuje se pořadí ve třídě, nikoliv ve známce a to z jedinců oceněných známkou nadějný, velmi nadějný v třídě dorostu a výborný nebo velmi dobrý v ostatních třídách.

 

Žádný z titulů není nárokový!

 

Zkratky:

CACIB čekatelství mezinárodního šampionátu krásy

(Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté)

CAC čekatelství národního (v našem případě českého) šampionátu krásy

(Certificat d´Aptitude au Championat)

CAJC čekatelství národního šampionátu krásy mladých

            (Ceftificat d´Aptitude au Junior Championat)

CACIT čekatelství mezinárodního šampionátu práce

            (Certificat d´Aptitude au Championat Inernational de Travail)

CACIL čekatelství mezinárodního dostihového šampionátu

            (Certificat d´aptitude au Championat International des Courses de Lévriers)

CACIOB čekatelství mezinárodního šampionátu  obediens

            (Certificat d´Aptitude au Championat International d´Obéissance)

CACIAG čekatelství mezinárodního šampionátu v agility

            (Certificat d´Aptitude au Championat International d´Agility)

CACT čekatelství národního šampionátu práce

            (Certificat d´Aptitude au Championat de Travail)

 

     V rámci výstavního hodnocení, ale i při hodnocení výkonu, je možné zadat i tak zvané rezervní čekatelství, které se označuje písmenem r. nebo zkratkou res.  Pouze v případě čekatelství šampionátu krásy mladých se rezervní čekatelství nezadává. Určitý drobný rozdíl je mezi čekatelstvím titulů národních – ta příslušný rozhodčí zadává a mezinárodních – ta pouze navrhuje a jejich definitivní potvrzení je pouze v pravomoci FCI.

 

BOB označuje vítěze určitého plemena

- je to titul zadávaný na vyšších typech výstav (klubová, speciální, národní a mezinárodní)

(Best Of Breed)

BIG označuje vítěze určité skupiny FCI

- zadává se na výstavách národních a mezinárodních

(Best In Gruppe)

BIS označuje vítěze vystavy

        (Best In Show)

 

- ale jsou i další tituly jako je např. vítěz dne nebo nejkrásnější pes výstavy