Jdi na obsah Jdi na menu

Provozní řád

23. 8. 2010

P R O V O Z N Í    Ř Á D

 

pro činnosti epidemiologicky závažné na úseku úpravy zvířat – úpravna pro psy

 

 

 

Název provozovny:                PSÍ SALON LUCIFÉR

 

Místo podnikání.                   Rudé armády 100

                                               403 01  DOLNÍ ZÁLEZLY

 

Provozní doba:                       Po – Pá 7.00 – 19.00 hodin      

 

Identifikace provozovatele:  Lucie Zichová

                                               403 01  DOLNÍ ZÁLEZLY, Rudé armády čp 100

 

Živnostenský list vydán:       22. 5. 2006 čj. ŽO/U6369/2006/Mon

                                               IČO 71923748

 

Předmět činnosti:                  úpravna psů

 

Rozsah poskytovaných služeb: poskytování služeb – péče o srst

 

Předpoklady pro výkon činnosti:

Rekvalifikační a vzdělávací kurz Úprava psů, ukončen zkouškou a osvědčením dne 20. května 2006

 

Vyhrazuji si právo na nedokončení úpravy psa při jeho agresivním chování.

Vyhrazuji si právo odmítnout zákazníka – majitele zvířete, který nesplňuje má kritéria.

 

Zásady osobní hygieny

- ochranné osobní pomůcky v provozovně – zástěra a gumové rukavice

- zásady osobní hygieny: před a po každém poskytnutí služby, při přechodu z nečisté práce na čistou si ruce umyji v teplé vodě s použitím vhodného mycího přípravku, k osušení rukou jsou k dispozici ručníky pro tento účel, nástroje jsou po každém jednotlivém psu dezinfikovány

 

Úklid provozovny:

- denně je prováděn úklid a čištění provozovny na vlhko, jinak vždy při znečištění

- úklidové prostředky jsou bezpečně uloženy

- úklid je prováděn osobně, sanitární den 1x týdně (neděle)

- průběžně je prováděna dezinfekce ploch, nástrojů a pomůcek

- malování 2x za 1 rok

- v provozovně je zakázáno kouřit

 

Mechanická očista a dezinfekce nástrojů, pomůcek a pracovních ploch:

Mechanická očista – provádím mechanické očištění použitých nástrojů a pomůcek, omyji horkou vodou, desinfikuji k této potřebě určeným prostředkem.

Při znečištění biologickým materiálem nástroje a pomůcky dezinfikuji přípravkem s virucidními účinky a poté mechanicky očistím.

Dezinfekce – je prováděna chemická, při použití chemických přípravků postupuji podle návodu výrobce, dezinfekční roztoky se připravují vpravením odměřeného (odváženého) prostředku do odměřeného množství vody. Používané dezinfekční prostředky mají virucidní účinek.

Postup při dezinfekci:

- dezinfekční roztok

- dodržuji předepsanou koncentraci a dobu působení

- dezinfekční přípravky střídám

- používané dezinfekční přípravky jsou schváleny hlavním hygienikem ČR

- přípravky mají vyznačený datum výroby a spotřeby

 

Manipulace s prádlem:

- čisté prádlo je uloženo na svém místě

- použité prádlo se pere a vyváří doma v pračce

- pro každého spotřebitele používám čisté prádlo

- prádlo čisté i použité je při přemísťování uloženo zvlášť

 

Nakládání s odpady:

 

- odpad je z provozovny odstraňován denně

- odpad je tříděn na chlupy a obaly, v koši je vložen igelitový pytel

- popelnice jsou umístěny před domem

 

 

Lékárnička první pomoci je vybavena podle charakteru poskytované služby.

 

Provozní řád zpracovala:

 

Lucie Zichová                                                                       dne: 1. června 2006

 

Za dodržování provozního řádu zodpovídá:

 

Lucie Zichová