Jdi na obsah Jdi na menu

Ochrana zvířat

23. 8. 2010

Zákony a orgány ochrany zvířat

 

      Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

 

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.

 

Účel zákona

Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.

 

     Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů

 

     Aktualizovaná vydání právních předpisů ČR ve vztahu k ochraně zvířat je možné nalézt na internetových stránkách.

 

Orgány ochrany zvířat

 

1. Ministerstvo zemědělství  (Mze)

     ÚKOZ – Ústřední komise pro ochranu zvířat

     (Výbor pro ochranu hospodářských zvířat, Výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech, Výbor pro

     ochranu volně žijících zvířat, Výbor pro ochranu pokusných zvířat)

     STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

      - Krajské a Městské veterinární správy

 

2. Ústřední orgány státní správy a Akademie věd ČR

3. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti

4. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

 

Oblasti ochrany zvířat

Ochrana zvířat se vztahuje i k zacházení se zvířaty od jejich narození do smrti z hlediska:

 

- ošetřování, výživa a napájení, hygiena prostření

- šlechtění, plemenitby a rozmnožování

- využívání, přepravy

- léčení, zdolávání hromadných onemocnění

- usmrcování zvířat

 

WELFARE

 

- anglický termín – životní pohoda

- schopnost zvířete vyhnout se strádání a zachovat si zdatnost

- existuje kniha Welfare

- posouzení pohody zvířat podle metody ,,5 svobod“

- na zhoršenou pohodu zvířete poukazují změny v jeho chování jako např. stereotypní chování, abnormální nečinnost či apatie

,,5 svobod“

Svoboda od žízně a hladu

Svoboda od nepohodlí

Svoboda od bolesti, zranění a nemoci

Svoboda uskutečnit normální chování

Svoboda od strachu a úzkosti

Nevládní organizace ochrany zvířat – zahraničí

WSPA – World Society for Protection of Animals (proti utrpení zvířat)

CIWF – Comparisson  in  World Farming (ochrana hospodářských zvířat)

RSPCA – Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ochrana zvířat proti týrání)

RSPB – Royal Society for the Protection of Birds (ochrana ptáků)

CITES

Nevládní organizace ochrany zvířat – CZ

Nadace na ochranu zvířat (www. ochranazvirat.cz)

Společnost pro zvířata (www.spolecnostprozvirata.cz)

Ligy

Přátelé přírody (www.prateleprirody.cz)

Ochrana hospodářských zvířat (www.ohz.cz)

Pražský spolek ochrany (www.psoz.org)

První spolek za práva koček (www.kocky-online.cz/jportal/)